O nama

El. pošta Štampa PDF

 

 

Kancelarija stečajnog upravnika registrovana je dana 05.05.2007.godine pod MB 60654247,šifra delatnosti 74112, u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku Službeni glasnik 84/04.Stalno angažovani radnici u stečajnom timu pre i nakon registracije, uz delimičnu fluktuaciju prestavljaju kompatibilnu kombinaciju stručnosti koja je potrebna za vođenje delikatnih, strogo oročenih i Zakonom detaljno definisanih poslova u stečajnim i likvidacionim postupcima nad preduzećima, bankama i osiguravajićim društvima.

Stečajno tim sastavljen je od stečajnog upravnika Đorđa Zečevića ALSU  licenca br 155-0015 i 10 radnika.


NAŠA SLUŽBA FUNKCIONIŠE NA SLEDEĆI NAČIN:

 


IT-SEKTOR

Miroslav Ivanović

-Obrada prijava potraživanja

-Kompijuterska obrada podataka u sistemu ALSU(ERS)

-Komunikacija sa sudovima, advokatima i proceniteljima

-Priprema podataka za delimične, glavne i završne deobe

 

FINANSIJSKI POSLOVI

Dragana Kuzmanović

- Knjigovodstvo

- Informatika

 

PRAVNA SLUŽBA

Aleksandra Ignjatović

-Pravni i administrativni poslovi

-Radni izveštaji i dopisi


KADROVSKA SLUŽBA

Dragica Katić

-Logistika radnicima i poveriocima

-Obračun poreskih obaveza radnika

-Kontakti sa radnicima i sudovima

-Korespodencija sa poreskom upravom i PIO fondom


ADMINISTRATIVNI SEKTOR

Marija Pezerović

Olivera Marković

-Korespodencija sa sudovima, advokatima, strankama

-Kompjuterska obrada podataka

-Izveštaji i dopisi

-Evidencija poslovne dokumentacije


BANKARSKI POSLOVI I ERS

Dobroslav Šoškić

-Komunikacija sa bankama

-Kompijuterska obrada podataka u sistemu ALSU(ERS)

-Unos i priprema podataka za mesečne i periodične izveštaje

-Priprema podataka za delimične, glavne i završne deobe

-Izveštaji o stanju stečajne mase i toku stečajnih likvidacionih postupaka


BLAGAJNA

Nataša Ilić

-Rad na poslovima blagajne

-Izrada mesečnih troškovnika i izveštaja

-Planiranje i evidencija utrošaka


FINANSIJSKA OPERATIVA

Nataša Misirača

-Likvidaura

-Komunikacija sa bankama

-Evidencija uplata i isplata

-Priprema dokumentacije za APR, ALSU, Agenciju za privatizaciju i Agenciju za osiguranje depozita


POSREDNA KONTROLA

Danka Vukosavljević

-Pošta i ekspedicija

-Bezbednost zgrade


POMOĆNA SLUŽBA

Desanka Marković


 
                Aktuelnosti

Predmeti

                    U radu

                    Okončani

Šeme st. postupka

Stari zakon

Novi zakon

Posećenost

Trenutno je 4. gostiju na mreži