Okončani predmeti

Od 2003-2009 godine okončano je sedam stečajeva.

U osam stečajeva predmeti su predati Agenciji za privatizaciju nakon donošenja Zakona o steajnom postupku radi imenovanja poverenika umesto stečajnog upravnika.

U međuvremenu vođene su likvidacije i stečajevi u ad"BC Banka" i osiguravajućim društvima "Top Gan osiguranje" ad Čačak, "Balkan osiguranje" ad Beograd, "Strela osiguranje" ad Valjevo, "Ekos osiguranje" ad Beograd. Nad osiguravajućim društvom "Top Gan osiguranje" okončana je likvidacija a ostali predmeti su prema Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka i osiguravajućih društava predati Agenciji za osiguranje depozita radi imenovanja poverenika.

 

 

Sa potpunim namirenjem

2010

2013


 

Sa delimičnim namirenjem

2010
2011


2012


20132014
2015
20172018


 

2020


2021


2022
 
                Aktuelnosti

Predmeti

                    U radu

                    Okončani

Šeme st. postupka

Stari zakon

Novi zakon

Posećenost

Trenutno je 2. gostiju na mreži